Beste lezer

Aquarius 2012 of 2020?  Het ontstaan van de QIT-methode. (longread 😉

We zijn nu in een tijd terechtgekomen die bijzonder is. In 2012, om precies te zijn op 21 december 2012 gingen we in de tijd over van het ‘vissen tijdperk’ naar ‘het aquarius tijdperk’. (over de lengte van een eon en era is in de wetenschap nog discussie gaande omdat astrologen op verschillende manieren waarnemen en een andere theorie is dus dat we op  21 december 2020 dit tijdperk zullen betreden).

Het ‘vissen tijdperk’ werd ongeveer 2000 jaar geleden ingeleid door ‘Jezus’ (of Christus-energie). Tijdens deze ‘wisseling van tijdperk’ werd aangegeven wat de waarden en normen voor het volgende tijdperk zouden inhouden. 

In het ‘vissen tijdperk’ stond de evolutie in het teken van de kracht buiten jezelf zoeken. En zo zag je dat de wereldreligies zich gingen ontwikkelen om één mannelijke God die werd verheven boven de mensheid. Als je God wilt leren kennen moet je je tot Hem wenden.

Het vissentijdperk is verbonden met kwaliteiten die bij ‘de vis’ horen; zoals rationaliteit, zelfredzaamheid, individualiteit, keuzes maken, macht, leiderschap, idealisme. Deze kernwaarden waren  belangrijk.

Het was nodig in die tijd dat de mens zichzelf ging erkennen; de meeste mensen waren arm, schaapsherder of boer, er was geen onderwijs en er waren weinig voorzieningen. Daarom ook dat je in de geschiedenis van het vissen tijdperk de industrialisatie ziet komen.

De overgang van het vissentijdperk naar het Aquariustijdperk geschiedde natuurlijk niet pas in 2012. De overgang ging en gaat geleidelijk. Er wordt gezegd dat in 2106 het Aquariustijdperk helemaal ingetreden zal zijn. We mogen ons dus beseffen in wat voor bijzondere periode wij zijn geboren. We maken een ‘wisseling van de wacht mee’ die eens in de 2160 jaar plaatsvindt.

waterman

Het Aquarius tijdperk bevat kwaliteiten die bij ‘de Waterman’ horen; transformatie, Eenheid, holisme, Liefde, Acceptatie, naastenliefde, compassie, vrijheid, en het ervaren van vrije wil. 

In het Aquariustijdperk is de focus weer veel meer gericht op de kracht ín ons. Verbondenheid en harmonie staan weer meer centraal. De ontwikkeling is goed merkbaar, kijk maar eens naar het aantal boeken over ‘zelfkennis’ of ‘new age religies’, of bewustzijn en bijvoorbeeld het aantal yoga scholen dat het afgelopen decennia is geopend.

Ook is er veel meer aandacht voor meditatie en natuurgeneeswijzen. Respect voor de natuur en duurzaamheid zijn ook termen die zijn ingetreden het afgelopen decennium. En er is waar je ook maar kijkt veel meer aandacht voor ‘het bewustzijn’. 

En zoals dat met een overgang gaat; de één pikt dit eerder op dan de ander. Alles is energie. En uiteindelijk zal alles in het teken staan van dit nieuwe ‘verhaal’ onze nieuwe geschiedenis.

We zijn ook toe aan een ‘nieuwe soort geschiedenis’. Je merkt het al een paar jaar. Politieke en maatschappelijke discussies lopen op. Polarisatie alom. Wetenschap die steeds tegenover elkaar staat. Bekijk maar eens vanuit wat nu ontstaat tijdens de huidige Corona Pandemie. Enerzijds de overheden met hun adviezen en maatregelen die vooral gebaseerd zijn op angst voor een virus. Anderzijds het vertrouwen in de mensheid zelf en het besef van het belang van een goedwerkend immuunsysteem en hoe dat te verkrijgen of te behouden.

 

Hoe beter wij onszelf en onze werking als mens écht leren kennen hoe minder angst er zal zijn en hoe minder angst in ons hoe groter het vertrouwen in de wereld én de mensheid.

We zijn nu eenmaal geëvolueerd als wezens die naar zichzelf verwijzen, dus ons welbevinden hangt voor een groot deel af van wat er zich afspeelt in de wereld. Als er veel verandert of er is veel gaande zoals nu dan lijkt er veel angst te zijn. Deze angst zit echter in onszelf. Het weerspiegelt het vertrouwen dat we in ons én in onze planeet hebben.

 

En dualiteit zal altijd een kenmerk zijn van deze planeet. Dit heeft te maken met een aantal wetmatigheden die hier van kracht zijn. We beschikken echter over een aantal krachten en machten die we niet (er)kennen. Als we ons hier meer van bewust worden zullen we meer vertrouwen hebben in onszelf. We gaan als het ware volgens innerlijk gevoel de dualiteit overstijgen. We doorzien ‘het spel’ op aarde tussen ‘goed’ en ‘kwaad’. Vanuit dit punt bezien is er ook geen noodzaak meer om ons te richten op complottheorieën of we hoeven ons niet te ergeren aan ‘de slapers’ versus ‘de ontwaakten’. ‘Goed’ en ‘Kwaad’ zijn een samenspel, de polariteiten die er altijd zullen zijn. Het is belangrijk dat deze twee polariteiten in harmonie zijn en dat uitputting van de aarde (wat een gevolg is van disharmonie) tot het verleden behoort. Wat we langzaam zien ontstaan is een wereldwijde gemeenschap; één volk, one tribe.

 

Qua waarheid baseren we ons op een wetenschap, geloof en maatschappelijk bestuur met al zijn waarden en normen uit het verleden. We voelen dat het nu niet meer werkt voor ons. Er lijkt sprake van ontevredenheid ook over de aanpak van de pandemie. We voelen dat dingen die ons worden gebracht via de nieuwskanalen niet meer kloppen. Daarom horen we ook veel geluiden over complottheorieën. Ik zeg niet dat ze onwaar of waar zijn. Maar ik kan het wel bezien vanuit het huidige tijdsbesef; onze oude systemen zijn aan vervanging toe. Ze vallen om. Time has changed.

 

Daarom is juist NU de tijd zo rijp voor zelfkennis en zelfontwikkeling. Hoe beter we onszelf nl. kennen hoe minder angst we zullen hebben voor de veranderingen die komen gaan. Hoe minder angst we daarvoor zullen hebben, hoe minder angst we zullen hebben voor elkaar en voor onszelf. Ik denk aan een zin uit het gedicht van Marianne Williamsom bij de inauguratie van Mandela: ‘It is our light, not our darkness that most frightens us’. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van de kracht in ons.

 

Als het gaat om ‘echte’ wetenschap dan zien we twee grote lijnen;

  • 5000 jaar oude kennis, wijsheden en spirituele tradities van onze voorouders;
  • 300 jaar wetenschappelijk bewijs volgens onderzoek;

Deze twee lijnen komen nu samen. Precies nu in deze tijd dat we van het ene tijdperk overgaan naar het andere. Het voelt onrustig en onwennig en de angst voor verandering is voelbaar. Alsof we bijna een oorlog worden ingeduwd. We hadden al de oorlog tegen continenten, de oorlog tegen terrorisme, oorlog tegen een natie, oorlog tegen religie, en tegenwoordig  zijn we zelfs in oorlog met een virus.

 

Ik zie op Social Media wel eens quotes en vergelijkingen over de aanpak van de pandemie en de Tweede Wereldoorlog. Het houdt niet op met posts van ‘ believers én gekkies’’mensen die elkaar willen ‘wakker schudden’.

 

Mensen gaan over tot dit soort acties en gedrag omdat ze gewend zijn om zo te doen. Oorlog en gevecht waren immers altijd de oplossing. Wie herinnert zich niet de tijdlijnen uit de geschiedenisboeken van de middelbare school die we uit ons hoofd moesten leren. Eerst heerste ontevredenheid en angst voor tekort en daarna kwam er een gevecht.

Er was oorlog en daar kwam een winnaar en een verliezer uit. Er werd altijd ‘iets’ gewonnen. Land, macht, rechten, noem maar op. De oorlogen van nu zijn anders. We kunnen niet eens meer precies herleiden waar het conflict ontstond. Ze zijn ingewikkeld. Er lijkt geen winnaar of verliezer meer te zijn. Het lijkt meer alsof er alleen maar verliezers zijn en ook hier is de uitputting van de aarde en zijn grondstoffen het gevolg.

Ik geloof dat de machthebbers van deze wereld dit ook maar al te goed beseffen en dat er daarom langzaam een nieuwe opening ontstaat voor een nieuwe manier van denken en doen.

Een nieuw fundament dat is wat er nodig is. Hoe minder angst we hebben voor onze krachten hoe beter we deze krachten kunnen bundelen.

Het is in ieder geval duidelijk dat we bezig zijn met een ‘nieuwe manier van leven en denken’. We overstijgen de zaken die ons in het verleden dienden zoals oorlogen en er worden steeds meer ‘nieuwe levensvragen’ gesteld. De wereld verandert en dus moeten wij wel mee veranderen.

Het lichaam-geestprobleem is een centraal thema in de filosofie van de geest maar ook een religieus vraagstuk. Het gaat altijd over de onverklaarbare wisselwerking tussen de onzichtbare geest en het zichtbare lichaam. Tegenwoordig ook beschreven als de relatie tussen het bewustzijn en de hersenen. Leef jij in het veld, of zit het veld in jou? Ervaar jij God boven jou en vraag je om ZIJN hulp vanuit de Hemel of keer jij in jezelf en vind je Hem daar? Ben jij jouw lichaam of een deel van jouw lichaam of doet jouw lichaam zijn eigen ding? Verlichte mensen zoals Krishna, Rama, Shiva, Christus, Mohammed en Boeddha hebben zich ingespannen om de mensen ‘essentie’ bij te brengen. Zij gingen niet naar universiteiten om diploma’s te halen maar keerden in zichzelf om ware wijsheid te vinden.

 Wat is er over van de wijsheid over ‘essentie?’. Wat leren we onze jongeren? Op jonge leeftijd spelen ze games en raken ze vertrouwd met het gevecht en strijd. Oorlogen zijn normaal want ze groeien hier mee op. Er is altijd reden voor een strijd. Zelfs in onze kringen; huidskleur, geaardheid, rijkdom, religie, politieke voorkeur, vaccineren….

Het menselijk leven en onze aarde lijken zo vernietigd te worden  door onbegrip en onwetendheid. We laten niet de waarde van het leven aan onze jongeren zien. We zijn er zelf niet eens mee bezig. Ons leven staat in het teken van overleven en dat iedere dag opnieuw. Het lijkt echt verdacht veel op het verhaal van een slavenras dat een consumptiemaatschappij in stand houdt.

Dus de oude manier van denken waarin oorlogen of conflicten de oplossing waren (divide et impera) is een veroorzaker van de vernietiging van de wereld. Iedereen wéét dat, iedereen voelt dat, iedereen zíét dat. Wetten en maatregelen verhinderen niet dat dit ophoudt, ze versterken het juist. En vooral NU is deze onrust meer zichtbaar dan ooit.

 Het belangrijkste is dat er in de ‘nieuwe tijd’ een NIEUWE manier van denken komt. Een ‘Nieuwe Wetenschap’. Een nieuwe geschiedenis of een nieuw ‘fundament’.

In deze nieuwe manier van denken is het belangrijk dat we ons weer de juiste vragen gaan stellen;

  • Waar komen wij vandaan?
  • Waar gaan wij naar toe?
  • Wie zijn wij werkelijk?
  • Wie of wat is God?
  • Wat is ‘dood’ en wat is ‘levend’
  • Als we bidden, naar wie bidden we dan?

Bewustzijn informeert zichzelf door zijn ontstaan. De theorie van Darwin verliest aan populariteit en steeds meer wordt ‘het verboden terrein’ van ‘creatonisme’ besproken dat de geschiedenis van ons DNA laat zien.

 De wetenschap bewijst datgene waar de oude religies in oude teksten altijd al naar verwezen: ‘Het Veld’ of ‘God’.

Dit veld bestaat al vanaf de oerknal. En God dus ook. En omdat wij in essentie hetzelfde zijn kun je stellen; alles wat er altijd was zal er altijd zijn… In ons, met ons, voor ons, door ons….

 Wij ZIJN ontstaan IN dat veld, iedere cel van ons lichaam is daar ontstaan en zodoende kun je stellen dat het veld ook IN ons is. Wij ZIJN het veld van alles en niets.

En omdat het veld OVERAL is en IN iedereen kunnen we ook spreken van ‘eenheid’ en ‘verbondenheid’.

 Dat betekent dat we de Matrix of God of Het Veld kunnen vinden in onszelf, door te luisteren naar ons hart.

In het ‘nieuwe verhaal’ zouden we kunnen spreken van ‘het nieuwe bidden’. We noemen dit ‘Hart-brein coherentie’. Deze coherentie ofwel samenhang tussen het hart en brein is voelbaar als we de rust nemen, naar binnen keren en niets meer doen, niet luisteren, niet denken, niet praten, gewoon ZIJN.

Alle grote denkers, de grondleggers van verschillende religieuze stromingen en leerstellingen die richtinggevend zijn in het leven van de mensheid hebben zich vóórdat ze hun leerstelling of geloof beschreven teruggetrokken uit de samenleving. Ze deden dit niet op een academie of universiteit, niet op een school of op hun werk. Ze trokken zich terug in de natuur. En vonden de wijsheid dáár in zichzelf.

Mozes trok zich terug op de berg in de Sinaï om daar de 10 geboden te ontvangen en te schrijven. Jezus zonderde zich af in de woestijn. Siddharta Gautama trok zich terug in het bos. Hun leerstellingen hebben de mensheid tot vandaag de dag geïnspireerd en vinden nu nog grote aanhang.

 Als we willen weten hoe ‘de matrix’ werkt dan is het belangrijk dat we in stilte gaan en dat we van daaruit gaan ervaren en voelen wat er voor ons is en wie we in essentie zijn. Het is belangrijk dat we dan in het reine zijn met dat wat ons in ons hoofd saboteerde.

 Door bovenstaande inzichten ontstond al lang geleden het idee dat ik een manier ‘moest’ bedenken om mensen stap voor stap te begeleiden naar hun essentie. Toen de wereld stilstond en wij in onze huizen moesten blijven trok ik mij terug in mijn kamertje. En de QIT-methode, de woorden en de namen stroomden zo uit mijn pen alsof ze er altijd al waren. De tijd is hier en nu.